คำค้นหายอดนิยม  
 
ค้นหากฎหมาย

 

กฎหมายใหม่...
ณ วันที 29 สิงหาคม 2559
 
ประเภทกฎหมายต่างๆ


กฎหมายเด็กและเยาวชน

กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี และควบคุมการขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง


เมนูกฎหมาย...

เมนูจัดการเว็บ...


  สมาชิกออนไลน์ : 0
  ผู้เข้าชมออนไลน์ : 15
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 223,764
คุณคิดว่าเนื้อหาของระบบฐานข้อมูลกฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก     | 804
 (58.64%)
ดี     | 200
 (14.59%)
พอใช้     | 71
 (5.18%)
ควรปรับปรุง     | 146
 (10.65%)
ควรปรับปรุง     | 150
 (10.94%)
 

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 1,371 คน

คาบ/ข้าม 0 ฉบับ
ยกเลิก/แก้ไข/เพิ่มเติม 0 ฉบับ
คุณมีกฎหมายทั้งหมด 0 ฉบับ
คุณมีเหตุการณ์ 0 เหตุการณ์