คำค้นหายอดนิยม  
 
ค้นหากฎหมาย

 

กฎหมายใหม่...
ณ วันที 9 ธันวาคม 2559
 
ประเภทกฎหมายต่างๆ


กฎหมายเด็กและเยาวชน

กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี และควบคุมการขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง


เมนูกฎหมาย...

เมนูจัดการเว็บ...


  สมาชิกออนไลน์ : 0
  ผู้เข้าชมออนไลน์ : 0
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 229,390
คุณคิดว่าเนื้อหาของระบบฐานข้อมูลกฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก     | 813
 (58.74%)
ดี     | 201
 (14.52%)
พอใช้     | 71
 (5.13%)
ควรปรับปรุง     | 148
 (10.69%)
ควรปรับปรุง     | 151
 (10.91%)
 

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 1,384 คน

คาบ/ข้าม 0 ฉบับ
ยกเลิก/แก้ไข/เพิ่มเติม 0 ฉบับ
คุณมีกฎหมายทั้งหมด 0 ฉบับ
คุณมีเหตุการณ์ 0 เหตุการณ์